Generalforsamling - med nyt om den nye hal
På tirsdag den 4. juni 2024 kl. 19.30 afholder vi generalforsamling i klubbens lokaler på Jagtvej. Dagsorden kan ses nedenfor.

På generalforsamlingen kan du også høre mere om den nye hal, se billeder og tegninger og høre om klubbens foreløbige planer for næste år. 

Vi kommer til at mangle et par bestyrelsesmedlemmer, da to medlemmer udtræder. Som almindeligt medlem i bestyrelsen består arbejdet i ét møde på 1,5 time ca. hver måned. Vi håber meget, at nogle vil melde sig til dette.

På gensyn i hallen på tirsdag.

Mange hilsner
Bestyrelsen
VBK
....................................................................................

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal sendes til undertegnede senest den 21. maj 2024 for at blive medtaget på forsamlingen. Eventuelle spørgsmål rettes til Anders Skov. Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6) Valg af kasserer.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.
Vi takker vore sponsorer

Vejle Badminton Klub

Jagtvej 7, 7100 Vejle