Betingelser
 
 • Tilmelding og betaling for et hold eller bane, sker for en (1) sæson. Der ydes ikke refusion, hvis man, uanset årsag, ønsker at stoppe i VBK i løbet af sæsonen.
 • En sæson varer fra midt i august til 30. april kalenderåret efter.
 • Et hold eller bane koster 100% af sæsonprisen ved tilmelding før 31.12. Ved tilmelding efter 1.1 ydes 50% rabat for indeværende sæson.
 • Ingen spillere i VBK kan skifte til anden klub, uden at have betalt evt. restancer til VBK. Ingen spillere kan starte på en ny sæson i VBK uden at have betalt evt. skyldige beløb til klubben. Der udsendes rykker med gebyr. Betales rykkeren ikke udmeldes spilleren af klubben, samtidig med at licens inddrages.
 • Hvis man ønsker at spille på turneringshold, kræver dette tilmelding og betaling til et aktivt hold gennem sæsonen i VBK.
 • Hvis man ønsker at starte med at spille i VBK har man mulighed for at træne med i 2 uger uden tilmelding. Ønsker man at fortsætte, kræver dette tilmelding og betaling til et hold i VBK.
 • Spillere, der ikke selv har økonomisk mulighed for at betale, kan ansøge bestyrelsen i VBK om tilskud eller nedsættelse af kontingent. Ansøgning stiles til formanden.
 • Træninger for hold eller banelejetidspunkter kan aflyses eller flyttes af bestyrelsen, fx i forbindelse med trænerfravær eller arrangementer i VBK. Der ydes ikke økonomisk kompensation herfor.
 • Priser for træning på hold samt baneleje stiger som udgangspunkt 5% årligt, med mulighed for yderligere justering, hvis udgifterne til klubbens drift og forpligtelser stiger.
 • Sæsonen går fra skoleferien slutter til 30. april for ungdom. Sommertræning betales særskilt. For seniortræning går sæsonen til 25. juni.
 • I VBK betales for holdet som et kontingent. Der trækkes 50% ved tilmelding, derefter 50% hvert halve år. Man skal selv melde sig af holdet, ellers fortsætter tilmeldingen og deltagelsen.
 • Spillere kan, hvis trænerteamet skønner det nødvendigt ift. niveau, træningstilpasning og holdsammensætning m.m., løbende flyttes til andre hold. Dette gælder alle hold i VBK.
 • Uafklarede spørgsmål afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse.
Derudover gælder nedenstående:


Ungdom - VBK mangler hænder

Vejle BK er afhængig af frivillig hjælp til vores arrangementer. Vi vil gerne skabe et spændende og aktivt miljø omkring VBK og i hallen, og derfor har vi brug for assistance til de mange begivenheder vi deltager i, fx LM og LBS, klubmesterskab, juleturnering osv. Hjælp kan være mange forskellige ting: at være holdleder, kioskvagter, dommerborde, hjælp til bespisning, brandvagter. Samtidigt har vi også stigende udgifter til trænerlønninger, bolde, træningsudstyr mv. 

I VBK beder vi derfor forældre om at hjælpe ca. 7 timer pr. sæson pr. barn I har i klubben. Hvis alle ungdomsspilleres forældre tager én tjans på 7 timer har vi hænder nok. På VBK’s hjemmeside vil man gennem sæsonen løbende kunne tilmelde sig og se en oversigt over, hvor og hvornår vi mangler hjælp.

Prisen for træning er for alle ungdomshold (ud over talenthold) i sæson 2018-2019 1.500 kr (plus betalingsgebyr) for en sæson for 2 gange træning pr. uge, men deltager man ikke i det frivillige arbejde for klubben, vil en ungdomsspiller blive opkrævet 700 kr. ekstra i kontingent pr. sæson. Samtidigt vil spilleren komme bagest i køen, når der skal tilmeldes til næste sæson. 


Boldforbrug og efteropkrævning - senior og ungdom.
VBK presses økonomisk at stigende priser på bolde. Langt hovedparten af boldforbruget ligger i U4 og U5 samt seniorafdelingen, dvs. tirsdags- og torsdagstræningerne samt mandagsfjer. Derfor er det en væsentlig målsætning for alle hold at få boldforbruget nedbragt. VBK følger derfor boldforbruget nøje igennem sæsonen. Hvis boldforbruget her er for stort vil der blive opkrævet yderligere til boldpenge på de førnævnte hold. Bestyrelsen orienterer holdene hvis dette bliver aktuelt.
 
Specielt for senior 
Seniorafdelingen i VBK består af flere hold med forskelligt niveau. Spillere kan flyttes til andre hold når trænertrup finder det nødvendigt ift. sammensætningen af holdene.Vi træner på følgende dage og tidspunkter i disse trupper:
 • Turneringsspillere: Tirsdag og torsdag kl. 19-20-30 (med træner) 
 • Motionister (trænede tidligere turneringsspillere): mandag kl. 19-20.30 
 • Motionister (ikke utrænede eller begyndere, du skal have spillet før): onsdag kl. 19-20.30 
 • Alle seniorspillere betaler selv licens på badmintonplayer.dk og betaler for deltagelse på hold.
 Træneren er ansvarlig for træningen og sammensætningen af holdet. Boldforbrug er inkluderet.
 
Vil du gerne starte? Alle nye holdspillere og turneringsspillere over 17 år bedes henvende sig til træner Erik Pedersen på mobil 27242149. Efter prøvetræning vil du blive indplaceret på et hold. Hvis du er utrænet eller nybegynder har VBK ikke et seniorhold, her anbefaler vi at leje en bane i stedet for eller kontakte DGI


Specielt for banelejere

Tiden kan aflyses af VBK hvis hallen skal bruges foreningsmæssigt. Der gives et erstatningstidspunkt.

Der må ikke spilles på andre tidspunkter end det, man har booket. Det er udelukkende de spillere, der har booket banen, der må benytte den.


Specielt omkring køb af nøglebrik

Nøglebrikken giver adgang til at spille i hallen, når den ikke er i brug på anden måde, dvs. af andre foreninger, VBK hold, banelejere osv.

Nøglebrikken kan KUN anvendes af holdspillere i VBK og til at spille på andre tidspunkter end der, man selv træner. Banelejere og andre må udelukkende anvende nøglebrikken til at låse sig ind og ud af hallen på det tidspunkt, de har booket bane.

 

Du kan ikke træne uden at betale! 
Du kan træne med 2-3 gange gratis. Herefter skal du melde dig ind og betale kontingent hvis du vil fortsætte.
Alle, der ikke er tilmeldt og har betalt kontingent efter 2-3 træninger har ikke adgang til hallen eller træninger.
Kommer du udefra og vil træne med på seniortræning med træner et par gange, men ikke ønsker at melde dig ind, koster dette 125 kr. pr. gang. Kontakt Steen Møller, ungdom@vejlebadmintonklub.dk.
 
 
 
Vi takker vore sponsorer

Vejle Badminton Klub

Jagtvej 7, 7100 Vejle