Frivillig i VBK

I VBK har vi brug for frivillige, der vil hjælpe en gang imellem. Ellers kan en klub som VBK ikke køre rundt. 

Ud over hjælp til stævner ved dommerborde og kantine samt holdledere til vores ungdomshold, så har vi også brug for nogle, der gerne vil give en hånd med til lidt mere overordnede emner i klubben.


Vi har til sæson 22-23 brug for 3, der enten selv eller i samarbejde med andre, vil hjælpe med disse områder:

1. Sponsor og sponsorpleje.

2. Stævner: planlægning og gennemførelse.

3. Events for ungdomsspillere.


Til hvert af de tre områder ligger en konkret beskrivelse, der beskriver hvad der skal gøres og hvornår, samt hvor lang tid man skal regne med at bruge på det. Vi regner med at man i snit kan klare opgaven på 2-4 timer om måneden.


1. Sponsor og sponsorpleje

Opgaven er delt i to: At finde nye sponsorer og pleje eksisterende.

Det betyder, at man som ansvarlig for dette område skal prøve at lokalisere og opsøge mulige sponsorer, der kunne tænke sig at støtte VBK. Støtten kan enten være et beløb eller gennem sponsorater af et specielt event, fx et stævne, spillere, bolde, inventar, tøj eller andet. Alle sponsorer kan få deres logo på VBK's klubtøj samt bannere og plakater/reklameskilte i hallen. Beløb aftales individuelt.


Sponsorpleje betyder, at man via mails, møder eller events giver sponsorerne et indblik i, hvad der sker i VBK og hvordan deres støtte til klubben således aktivt bidrager til at klubben kører rundt og udvikler sig.


2. Stævner: planlægning og gennemførelse.3. Events for ungdomsspillere.

Opgaven er meget fri og der kan arrangeres et væld af forskellige ting efter ønsker, muligheder og behov. Konkret betyder det at man her er med til at arrangere nogle events for vores ungdomsspillere, fx pizzabadminton, storskærm med badmintonturneringer, natminton, forældre-barn, osv osv. osv. Man finder nogle der vil hjælpe med det og er således ikke selv forpligtet til at være der. 

Vi regner med ca. 1 event om måneden.Vi takker vore sponsorer

Vejle Badminton Klub

Jagtvej 7, 7100 Vejle