Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i VBK d. 13.6.2022 kl. 19.00 i hallen på Jagtvej.

Dagsorden ift. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

  1. Der skal vælges mindst én mere til bestyrelsen. Almindeligt bestyrelsesarbejde. 1 møde om måneden på ca. 2 timer.

 5. Valg revisor.

 6. Indkomne forslag

 7. Evt.

  1. Oplæg omkring tovholdere med beskrivelser.
   1. Sponsorpleje

   2. Turneringer ungdom

   3. Events for ungdom

 

 

Vi takker vore sponsorer

Vejle Badminton Klub

Jagtvej 7, 7100 Vejle