Betingelser
 
  • Tilmelding og betaling for et hold eller bane, sker for en (1) sæson. Der ydes ikke refusion, hvis man, uanset årsag, ønsker at stoppe i VBK i løbet af sæsonen.
  • En sæson varer fra ultimo august til 30. april kalenderåret efter.
  • Et hold eller bane koster 100% af sæsonprisen ved tilmelding før 31.12. Ved tilmelding efter 1.1 ydes 50% rabat for indeværende sæson.
  • Ingen spillere i VBK kan skifte til anden klub, uden at have betalt evt. restancer til VBK.
  • Hvis man ønsker at spille på turneringshold, kræver dette tilmelding og betaling til et aktivt hold gennem sæsonen i VBK.
  • Hvis man ønsker at starte med at spille i VBK har man mulighed for at træne med i 2 uger uden tilmelding. Ønsker man at fortsætte, kræver dette tilmelding og betaling til et hold i VBK.
  • Spillere, der ikke selv har økonomisk mulighed for at betale, kan ansøge bestyrelsen i VBK om tilskud eller nedsættelse af kontingent. Ansøgning stiles til formanden.
  • Træninger for hold eller banelejetidspunkter kan aflyses eller flyttes af bestyrelsen, fx i forbindelse med trænerfravær eller arrangementer i VBK. Der ydes ikke økonomisk kompensation herfor. 
  • Uafklarede spørgsmål afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse.

Find vej til os på kortet

Gå til google maps