Betingelser
 
  • Tilmelding og betaling for et hold eller bane, sker for en (1) sæson. Der ydes ikke refusion, hvis man, uanset årsag, ønsker at stoppe i VBK i løbet af sæsonen.
  • En sæson varer fra midt i august til 30. april kalenderåret efter.
  • Et hold eller bane koster 100% af sæsonprisen ved tilmelding før 31.12. Ved tilmelding efter 1.1 ydes 50% rabat for indeværende sæson.
  • Ingen spillere i VBK kan skifte til anden klub, uden at have betalt evt. restancer til VBK. Ingen spillere kan starte på en ny sæson i VBK uden at have betalt evt. skyldige beløb til klubben.
  • Hvis man ønsker at spille på turneringshold, kræver dette tilmelding og betaling til et aktivt hold gennem sæsonen i VBK.
  • Hvis man ønsker at starte med at spille i VBK har man mulighed for at træne med i 2 uger uden tilmelding. Ønsker man at fortsætte, kræver dette tilmelding og betaling til et hold i VBK.
  • Spillere, der ikke selv har økonomisk mulighed for at betale, kan ansøge bestyrelsen i VBK om tilskud eller nedsættelse af kontingent. Ansøgning stiles til formanden.
  • Træninger for hold eller banelejetidspunkter kan aflyses eller flyttes af bestyrelsen, fx i forbindelse med trænerfravær eller arrangementer i VBK. Der ydes ikke økonomisk kompensation herfor.
  • Priser for træning på hold samt baneleje stiger som udgangspunkt 5% årligt, med mulighed for yderligere justering, hvis udgifterne til klubbens drift og forpligtelser stiger. 
  • Uafklarede spørgsmål afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse.

Ungdom - VBK mangler hænder

Vejle BK er afhængig af frivillig hjælp til vores arrangementer. Vi vil gerne skabe et spændende og aktivt miljø omkring VBK og i hallen, og derfor har vi brug for assistance til de mange begivenheder vi deltager i, fx LM og LBS, klubmesterskab, juleturnering osv. Hjælp kan være mange forskellige ting: at være holdleder, kioskvagter, dommerborde, hjælp til bespisning, brandvagter. Samtidigt har vi også stigende udgifter til trænerlønninger, bolde, træningsudstyr mv.

I VBK beder vi derfor forældre om at hjælpe ca. 7 timer pr. sæson pr. barn I har i klubben. Hvis alle ungdomsspilleres forældre tager én tjans på 7 timer har vi hænder nok. På VBK’s hjemmeside vil man gennem sæsonen løbende kunne tilmelde sig og se en oversigt over, hvor og hvornår vi mangler hjælp.

Prisen for træning er for alle ungdomshold (ud over talenthold) i sæson 2018-2019 1.500 kr (plus betalingsgebyr) for en sæson for 2 gange træning pr. uge, men deltager man ikke i det frivillige arbejde for klubben, vil en ungdomsspiller blive opkrævet 700 kr. ekstra i kontingent pr. sæson. Samtidigt vil spilleren komme bagest i køen, når der skal tilmeldes til næste sæson.

Boldforbrug og efteropkrævning - senior.
VBK presses økonomisk at stigende priser på bolde. Langt hovedparten af boldforbruget ligger i seniorafdelingen, dvs. tirsdags- og torsdagstræningen samt mandagsfjer. Derfor er det en væsentlig målsætning for alle hold, specielt senior, at få boldforbruget nedbragt. VBK følger derfor boldforbruget nøje igennem sæsonen. Hvis boldforbruget her ikke nedbringes kan yderligere opkrævninger til boldpenge blive aktuelle. Bestyrelsen vil orientere holdene om dette hvis det bliver aktuelt.

Find vej til os på kortet

Gå til google maps